# ค่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 11/12/2561
# ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 6/12/2561
# โครงการอบรมทักษะการคิด วิเคราะห์ ด้านการคำนวณ ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 30/11/2561
# ลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 3 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2561 30/11/2561
# ประมวลภาพกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ 26/11/2561
# (เพิ่มเติม) ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (ศูนย์การศึกษาขอนแก่น) 23/11/2561
# ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 16/11/2561
Read More