ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ดำเนินการโดย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 7/11/2561

Read More