ประกวดออกแบบตามสัญลักษณ์ตลาดกลางและตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ตามโครงการสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน


                   ด้วยกรมการค้าภายใน จัดประกวดออกแบบตามสัญลักษณ์ตลาดกลางและตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ตามโครงการสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น รวมถึงใช้เป็นสื่อหรือเครื่องหมายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อการจดจำ จึงประกาศเรื่องการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไปกัน ทั้งนี้รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์

http://centermarket.dit.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร 20180126081807.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 26/01/2561

Read More