ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมพลังแห่งความภักดี และ ร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในโอกาศวันคล้ายวันบรมราชสมภพปีที่ 89"


ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้กำหนดให้จัดกิจกรรม  "มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมพลังแห่งความภักดี และ ร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในโอกาศวันคล้ายวันบรมราชสมภพปีที่ 89"ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุม ทุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม   "มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมพลังแห่งความภักดี และ ร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในโอกาศวันคล้ายวันบรมราชสมภพปีที่ 89"
ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.20 ณ หอ ประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามรายละเอียดในกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 

ดาวน์โหลดเอกสาร 20161121112603.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 21/11/2559

Read More