การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประเภทสืบสานวรรณกรรมไทย ประจำปี 2560


     ด้วยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้” เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง วันสตรีไทย ในวันที่ 1 สิงหาคม โดยจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กิจกรรมคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น กิจกรรมคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประเภทสืบสานวรรณกรรมไทย ประจำปี 2560 เพื่อเข้ารับโล่พระราชทาน ในวันสตรีไทย

      จังหวัดเลย ขอให้ท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประเภทสืบสานวรรณกรรมไทย ประจำปี 2560 โดยส่งใบสมัครพร้อมเรียงความ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ไปยังสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 514 บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

รายละเอียดตามแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170602143006.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 2/06/2560

Read More