ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561


เมื่อเย็นวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 ณ ลานโพธิ์ หน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยในปีนี้ มีจำนวนผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 คน 

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพร เหลืองบุตรนาค, อาจารย์วินัย เชื่อมทอง และนายสุรพล ดอนหงสา

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<<

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 2/10/2561

Read More