ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 1) การจัดสอบความรู้การคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 1) การจัดสอบความรู้การคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00-16.00 น.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 1)<<<<

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 8/10/2561

Read More