ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องโครงการสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561


 

ดาวน์โหลดเอกสาร 20181009092421.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 9/10/2561

Read More