ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมทางไกล ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 20/11/2561

Read More