(เพิ่มเติม) ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (ศูนย์การศึกษาขอนแก่น)


 

ประกาศผลสอบวัดความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 23/11/2561

Read More