ประมวลภาพกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ


 

ประมวลภาพกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด 2

 

 

วีดีโอแะภาพ กิจกรรม LRU OPEN HOUSE

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 26/11/2561

Read More