โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561-2564


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561-2564

วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561

ณ ห้องประชุมสัมมนา ห้องฮักแพง โรงแรมอมันตา หนองคาย

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<<<<

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 4/12/2561

Read More