ภาพกิจกรรม งานกีฬาสีสัมพันธ์วันปีใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


อนุรักษ์และสืบสานประเพณี

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ณ สนามกีฬาร่วมใจ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมกีฬาภายใน<<<<<

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 28/12/2561

Read More