โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

สำหรับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 26-27 มกราคม 2562

ณ โรงแรมภูกวี รีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <<<<<

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 29/01/2562

Read More