ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างบทปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม)


 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF<<<<<<<<

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 06/03/2562

Read More