ภาพบรรยากาศค่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2


ค่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562

ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด 9 กุมภาพันธ์ 2562<<<<<<<<<<<

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด 10 กุมภาพันธ์ 2562<<<<<<<<<<<

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 8/03/2562

Read More