สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ แต่ไม่สามารถลงทะเบียนนำเสนอผลงานได้เนื่องจากระบบลงทะเบียนมีปัญหา รบกวนผู้นำเสนอผลงานส่งข้อมูลของผู้นำเสนอผลงาน และไฟล์ผลงานที่จะนำเสนอมาทาง อีเมลล์ science@lru.ac.th


เพิ่มรายละเอียดข่าวได้ที่ตรงนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 10/03/2562

Read More