อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างบทปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน


อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
โดยการสร้างบทปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 
ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 21/03/2562

Read More