การประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560”


                   ด้วยสมาคมผู้ประการรถจักรยานยนต์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนภาคเอกชน จัดให้มีโครงการการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” (Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2560 ถึง 20 พฤศจิกายน 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

http://www.tmea.or.th/web/newss.asp?id=75&news=sama

ดาวน์โหลดเอกสาร 20171025150547.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 25/10/2560

Read More