การประกวดตั้งชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

การประกวดตั้งชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559


สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาได้จัดการประกวดตั้งชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559 โดยมีเงินรางวัล สำหรับผู้ชนะการประกวด จำนวนเงิน 20000 (สองหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาจึงใคร่ขอเชิญ บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจส่งชื่อโครงการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มส่งชื่อเข้าประกวดตามเองสารที่ส่งมาด้วย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 20161006143435.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 6/10/2559