การประชุมเชียร์และฝึกซ้อมนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

การประชุมเชียร์และฝึกซ้อมนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์


ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมเชียร์และการฝึกซ้อมนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ในการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์” ครั้งที่ 40 ประจำปี 2559 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาจึงขอส่งประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การประชุมเชียร์และฝึกซ้อมนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ ประจำปี 2560 มาเพื่อโปรดประชมสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษา และคณาจารย์ภายในคณะทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร 20170320152057.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 20/03/2560