ขอเรียนเชิญ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม การเสนอรายชื่อผู้แทนฯ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24 - 28 กันยายน 2561

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม การเสนอรายชื่อผู้แทนฯ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24 - 28 กันยายน 2561


ขอเรียนเชิญ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม

การเสนอรายชื่อผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ  เพื่อเป็นคณะกรรมการประจำคณะ,

การเสนอรายชื่อผู้แทนประธานสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี  เพื่อเป็นคณะกรรมการประจำคณะและ

การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  เพื่อเป็นคณะกรรมการประจำคณะ

ระหว่างวันที่ 24 - 28 กันยายน 2561

ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 21/09/2561