ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 1) การจัดสอบความรู้การคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 1) การจัดสอบความรู้การคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 1) การจัดสอบความรู้การคิด วิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 1)<<<<

 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ อันเนื่องมาจากไม่ได้ลงทะเบียนสอบ หรือไม่สามารถลงทะเบียนสอบได้ 

สามารถไปลงทะเบียนสอบได้ในรอบที่ 2 ดังในประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร 20181009153904.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 9/10/2561