โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ม.4 - ม.5)

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ม.4 - ม.5)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ม.4 - ม.5)

วันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 10/10/2561