กิจกรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (กิจกรรม OTOP สัญจร)

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

กิจกรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (กิจกรรม OTOP สัญจร)


กิจกรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (กิจกรรม OTOP สัญจร)

วันที่ 8 ต.ค.2561 หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 10/10/2561