กิจกรรมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ครั้งที่ 16

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

กิจกรรมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ครั้งที่ 16


                 เนื่องด้วย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับ บริษัท Certiport Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมการแข่งขัน Microsoft Office Thailand Competition 2018 ขึ้น เป็นครั้งที่ 16 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถในการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ภายใต้มาตรฐานสากลของใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist Certification พร้อมค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแสดงศักยภาพในการใช้ MS Office ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย บนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

                สำหรับกิจกรรมการแข่งขันในปีนี้ เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 15-21 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย โปรแกรมประกอบด้วย MS Word, MS Excel, MS PowerPoint การแข่งขันแบ่งออกเป็น2 เวอร์ชั่น คือ Version 2013 และ Version 2016 โดยในปีนี้ ทางบริษัทฯ มอนสิทธิ์พิเศษในการเป็นตัวแทนประเทศไทยให้เวอร์ชั่นละ 1 คน เพื่อไปแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship @ Orlando, Florida U.S.A. ต่อไป

                ดันนั้น ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษาสนับสนุน และส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ครั้งที่ 16 โดยสามารถลทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.arit.co.th หรือ www.aritedu.com/olympic2018 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร 20171124103917.pdf

ประกาศ ณ วันที่ 24/11/2560