สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 10 " นวัตกรรมสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน " วันที่ 14 ธันวาคม 2560

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 10 " นวัตกรรมสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน " วันที่ 14 ธันวาคม 2560


คณาจารย์นำนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 10 " นวัตกรรมสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน " 

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 1/02/2561