สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ ๒๐๑๗ “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ ๒๐๑๗ “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”


คณาจารย์สาขาวิชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

นำเสนอผลงานวิจัยดังนี้

 

เรื่อง การพัฒนาระบบตรวจวัดและบันทึกสัญญาไฟฟ้ากล้ามเนื้อใบหน้า ด้วย Arduino

โดย อธิเบต ขุนรัตน์, พงศกร ศรีงาม และเกรียงศักดิ์ โยธาภักดี

 

เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเกมส่งเสริมทักษาภาษาอังกฤษเกมตะลุยคำศัพท์กับภาษาอังกฤษ

โดย อนันต์ ไวจำปา, วสันต์ ศิริปี และทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม

 

เรื่อง แอพพลิเคชั่น เอะอะ มาเที่ยวเลย

โดย ปรัชญา ขอดคำตัน, ศุภโชค สำรวมจิต และทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 5/02/2561