ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการค่ายวิชาการ ครั้งที่ 1

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการค่ายวิชาการ ครั้งที่ 1


การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561

และการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการค่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชัฏเลย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 16/02/2561