bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

กำหนดการการแต่งกายของนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กำหนดการการแต่งกายของนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนแต่งกายชุดพละ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนและรองเท้าผ้าใบ เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนสวมเสื้อของค่ายกิจกรรม กางเกงยีนส์หรือกางเกงพละฯ และรองเท้าผ้าใบ เข้าร่วมกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 20/02/2561