โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “เทคนิคและวิธีเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ”

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “เทคนิคและวิธีเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ”


โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1

 “เทคนิคและวิธีเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ”

วันศุกร์ที่   23 มีนาคม  2561

ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด <<<<<<

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 26/03/2561