การติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-814-669
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

การติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1


การติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 29/03/2561