bootstrap free business website template


Email: sciencelru@gmail.com
Call & Fax 042-835-238
izmir rent a car orjinal cialis samsun oto kiralama seo

การประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทำความร่วมมือกับธนาคารออมสิน เรื่อง การจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ความรู้สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน”


การประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทำความร่วมมือกับธนาคารออมสิน

เรื่อง การจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน  หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  “ความรู้สู่อาชีพ  พร้อมเงินทุน”

วันพฤหัสบดีที่   24 พฤษภาคม  2561   เวลา  13.30 น.   

ณ  ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 24/05/2561