ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

ด้วยศูนย์บริการวิจัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนด จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “Changing Era : What’s happening in Arts & Design in 21st Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม DPU Hall อาคาร 12 คณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านการเรียนการสอนรวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเรียนเชิญ ท่าน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 และส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 โดยท่านสามารถส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และลงทะเบียนได้ทาง E-mail : conference@dpu.ac.th กำหนดส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 19 มกราคม 2561 สำหรับผู้ที่ไม่นำเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หรือส่งใบสมัครมาที่หมายเลขโทรสาร 02-5800064 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website http://dpu.ac.th/conference

ดาวน์โหลดเอกสาร <<<<<

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศ ณ วันที่ 29/12/2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *